Mehnat bozori vaziyatiga oid ma'lumotlar (2021 yil 1-chorak yakuni bo'yicha)

# Xududlar nomi  Iqtisodiy faol aholi Bandlar, jami xususan, ishlash uchun chetga chiqib ketganlar  Ishga joylashishga muhtoj bo'lganlar soni Ishsizlik darajasi %da Iqtisodiy nofaol aholi Jami mehnat resurslari 
1 Respublika bo'yicha JAMI 14,926,707 13,397,507 1,588,678 1,529,200 10.2% 4,350,697 19,277,404
2 Qoraqalpogʼiston Respublikasi  790,062 708,238 125,926 81,824 10.4% 293,001 1,083,063
3 Аndijon 1,388,089 1,241,449 206,838 146,640 10.6% 371,270 1,759,359
4 Buxoro 874,420 782,996 76,301 91,424 10.5% 198,534 1,072,954
5 Jizzax  607,831 542,465 37,502 65,366 10.8% 171,717 779,548
6 Qashqadaryo  1,336,539 1,191,436 125,154 145,103 10.9% 481,497 1,818,036
7 Navoiy 448,550 406,975 21,331 41,575 9.3% 109,924 558,474
8 Namangan 1,220,128 1,093,762 62,300 126,366 10.4% 366,223 1,586,351
9 Samarqand 1,589,508 1,419,832 229,686 169,676 10.7% 550,556 2,140,064
10 Surxondaryo 1,116,523 995,333 86,269 121,190 10.9% 345,179 1,461,702
11 Sirdaryo 377,531 336,889 33,043 40,642 10.8% 110,628 488,159
12 Toshkent v. 1,342,749 1,207,908 140,981 134,841 10.0% 276,170 1,618,919
13 Fargʼona 1,643,898 1,469,697 192,005 174,201 10.6% 435,367 2,079,265
14 Xorazm 817,233 732,625 138,220 84,608 10.4% 231,837 1,049,070
15 Toshkent sh. 1,373,647 1,267,902 113,123 105,745 7.7% 408,793 1,782,440