"O‘zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash" loyihasi

Ayni paytda Butunjahon banki kam ta'minlangan va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, shuningdek, iqtisodiy islohotlar natijasida vaqtinchalik jabrlangan shaxslar uchun davlat ijtimoiy himoyasini mustahkamlash va kengaytirish imkoniyatlarini oshirishda O‘zbekiston hukumatiga yordam bermoqda. Mazkur loyiha kam ta'minlanganlar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini himoya qilish bo‘yicha ikki maqsadga erishish va kam ta'minlanganlar holatining kambag‘allik darajasigachaga tushib qolishi oldini olishga qaratilgan. Ko‘zlangan maqsadlarga erishish uchun ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash, mehnat bozori dasturlarining samaradorligini oshirish va monitoring tizimini ishlab chiqish singari uch komponentda ishlar olib borildi.

Mazkur loyihada ekologik va ijtimoiy muammolarga ahamiyat berilib, Bankning Ekologik va ijtimoiy himoya chora-tadbirlar standartiga yangicha yondashuvi orqali hal etiladi. Ijtimoiy xavf “ahamiyatli” sifatida baholanadi va uni nazorat qilish maqsadida loyiha tuzilmasini shakllantirish va ijtimoiy xavfni nazorat qilish (ayniqsa, istisno holatlar), salbiy oqibatlarni kamaytirish va ijobiy natijalarni oshirish uchun migratsion chora-tadbirlarni ishlab chiqish yuzasidan ijtimoiy baholash (IB)ni o‘tkazish zarur. Shunga muvofiq, O‘zbekiston Hukumati (Hukumat) tomonidan ijtimoiy baholash o‘tkazilib, Ijtimoiy boshqaruv rejasi (IBR) ishlab chiqildi. Loyihani ishlab chiqish vazifalari va komponentlari vaziyat tushuntirilgan quyidagi bo‘limlarda taqdim etilgan.

Hujjatlar:

fikr almashish: