Kasbiy faoliyat sohasi O‘zbekiston Respublikasi tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan kasb standartlari nomi Kasbiy faoliyat turi O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga xat (kiruvchi xatning raqami va sanasi) Kasb standartining qayd qilish raqami Mas’ul tashkilot Kasb standartini amaliyotga joriy etish sanasi(Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining buyrug‘i) Kasb standartiga o‘zgartirish kiritish Kasb standartini amaliyotga joriy etish sanasi (Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining buyrug‘iga o‘zgartirishlar)
Kiruvchi xatning raqami va sanasi O‘zgartirilgan standartning qayd qilish raqami
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 Head2 Қурилиш Head3Дуродгорлик ишлари устаси Head4Бино ва иншоотларнинг ички ва ташқи юзаларига ҳимояловчи конструкцияларни ўрнатиш, таъмирлаш, қайта тиклаш ва пардозлаш ишларини бажариш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.051.060.0041/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
42 Head2 Қурилиш Head3Синч қопламалар монтажчиси Head4Қурилишда монтажлаш ишлари Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.044.060.0042/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
43 Head2 Қурилиш Head3Арматурачи Head4Арматура ишларини бажариш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.025.060.0043/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
44 Head2 Қурилиш Head3Гулқоғоз ёпиштирувчи Head4Бино ва иншоотларнинг ташқи ва ички юзаларини бўяш, биноларнинг девор ва шифтларига девор (гул) қоғозларни елимлаш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.043.060.0044/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
45 Head2 Қурилиш Head3Девор ва пол юзасини плита билан қопловчи Head4Бино ва иншоотларнинг ташқи ва ички юзаларини бўяш, биноларнинг девор ва шифтларига девор (гул) қоғозларни елимлаш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.043.060.0045/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
46 Head2 Қурилиш Head3Металл ва темирбетон конструкциялари монтажчиси Head4Қурилишда монтажлаш ишлари Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.044.060.0046/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
47 Head2 Қурилиш Head3Пол юзасига ишлов берувчи Head4Паркет полларни тўшаш ва таъмирлаш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.032.060.0047/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
48 Head2 Қурилиш Head3Пўлат материалларидан том ёпувчи Head4Том ёпиш ва гидроизоляция ишларини бажариш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.021.060.0048/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
49 Head2 Қурилиш Head3Электргазпайвандчи Head4Қурилишда монтажлаш ишлари Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.044.060.0049/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
50 Head2 Қурилиш Head3Газбетон ишлаб чиқарувчи Head4Бетонлаш ишларини бажариш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.041.060.0050/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
51 Head2 Қурилиш Head3Изоляцияловчи материаллар ишлаб чиқарувчи Head4Бетонлаш ишларини бажариш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.041.060.0051/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
52 Head2 Қурилиш Head3Кўпикбетон ишлаб чиқарувчи Head4Бетонлаш ишларини бажариш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.041.060.0052/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
53 Head2 Қурилиш Head3Темир-бетон буюмлари прессловчиси Head4Бетонлаш ишларини бажариш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.041.060.0053/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
54 Head2 Қурилиш Head3Техник Head4Қурилиш ишлаб чиқаришини ишлаб чиқариш-техник ва технологик таъминлаш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.029.060.0054/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
55 Head2 Қурилиш Head3Металл конструкциялар йиғиш чилангари Head4Қурилишда монтаж ишлари (муҳандислик тармоқларининг ташқи қувурларини ўрнатиш) Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.058.060.0055/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
56 Head2 Қурилиш Head3Қурилиш электрчилангари Head4Қурилишда монтаж ишлари (муҳандислик тармоқларининг ташқи қувурларини ўрнатиш) Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.058.060.0056/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
57 Head2 Қурилиш Head3Технологик қувурлар ва санитар-техник тизими узел ва деталлар тайёрлаш чилангари Head4Санитария-техника ишларини амалга ошириш, иситиш тизимларини ва кондиционер тизимларини ўрнатиш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.082.060.0057/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
58 Head2 Қурилиш Head3Технологик қувурлар ва санитар-техник,тизими деталлар тайёрлаш чилангари Head4Санитария-техника ишларини амалга ошириш, иситиш тизимларини ва кондиционер тизимларини ўрнатиш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.082.060.0058/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
59 Head2 Қурилиш Head3Технологик қувурлар ва санитар-техник, тизимлар чилангари Head4Санитария-техника ишларини амалга ошириш, иситиш тизимларини ва кондиционер тизимларини ўрнатиш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.082.060.0059/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11
60 Head2 Қурилиш Head3Рекуператорловчи Head4Санитария-техника ишларини амалга ошириш, иситиш тизимларини ва кондиционер тизимларини ўрнатиш Head518.03.2020 2647/11-10 Head6F.082.060.0060/Б-20 Head7Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Head827.03.2020 № 60-ИЧ Head9 Head10 Head11