O‘zbekiston Respublikasida eng ko‘p talab etiladigan o‘rta bo‘g‘in kadrlari ishlashi mumkin bo‘lgan kasblar va lavozimlar ro‘yxati

 


                                                                                  m                                                                                   

fikr almashish: