O‘zbekiston Respublikasida eng ko‘p talab etiladigan o‘rta bo‘g‘in kadrlari ishlashi mumkin bo‘lgan kasblar va lavozimlar ro‘yxati

 


                                                                        
                                                                     
                                                                       
                                                                         
                                                                           

                                                                       
                                                                

fikr almashish: