Mehnat organlari tomonidan bandlik sohasida ko'rsatilayotgan xizmatlar to'g'risida ma'lumot

Mehnat organlari tomonidan bandlik sohasida ko'rsatilayotgan xizmatlar to'g'risida ma'lumot

Hududlar nomi / Название региона / Name of the region Murojaat qilganlar soni / Количество обратившихся людей / The number of people who applied  Ishga joylashganlar / Получившие работу / Got a job  Kasbga oʼqitilganlar / Прошедшие проф. обучение / Past prof. training Jamoat ishiga jalb etilganlar / Вовлеченные в общественные работы / Been involved in community service Ishsiz deb etirof etilganlar yil boshidan (ishsizlik nafaqasi tayinlanganlar soni) / Признанные безработными с начала года (получающие пособие по безработице) / Recognized as unemployed since the beginning of the year (receiving unemployment benefits)
Qoraqalpogʼiston Respublikasi / Республика Каракалпакстан / Republic of Karakalpakstan 105811 14630 3333 14172 4255
Аndijon / Андижан / Andijan 49969 30017 6636 11417 4138
Buxoro / Бухара / Bukhara 24439 12574 2905 7727 2578
Jizzax / Жиззах / Djizzakh 32295 7096 4951 15016 3839
Qashqadaryo / Кашкадарья / Kashkadarya 61034 11057 7867 10984 11019
Navoiy / Навои / Navoi 14445 4084 2963 4887 3204
Namangan / Наманган / Namangan 42202 20610 7517 9396 6229
Samarqand / Самарканд / Samarkand 34451 15770 5691 6732 6211
Surxondaryo / Сурхандарья / Surkhandarya 32052 7939 7531 10697 7400
Sirdaryo / Сырдарья / Sirdarya 27783 6866 5264 7873 9359
Toshkent v. / Ташкентская обл. / Tashkent reg. 25437 11781 4147 8257 4473
Fargʼona / Фергана / Ferghana 48186 25003 9386 11417 6252
Xorazm / Хорезм / Khorezm 38133 10910 6148 7243 6574
Toshkent sh. / г.Ташкент / Tashkent city 16403 5161 4207 2816 2762
Jami / Итого / Total 552640 183498 78546 128634 78293