Byudjetdan ajratilgan mablag‘larning maqsadli sarflanishi hamda davlat xaridlari to‘g‘risida

# Nomlanishi Harajat turi (ming.so'm) 6 oy uchun reja (ming.so'm) Kiritilgan o'zgarish kamaygan (ming.so'm) Kiritilgan o'zgarish ko'paygan (ming.so'm) Reja (ming.so'm)

Harajat (ming.so'm)

shundan to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnoma orqali Qoldiq (ming.so'm)
1 III-gruppa boshqa harajatlar   115829.0 0 0 115829 72237.5 23133.84717 0
2 II-guruh Ish haqiga qo‘shimchalar   559328.0 1744.1 31000 588583.9 380421.8 0 0
3 JAMI - 2912558.0 22237.3 53237.3 2943558.0 1945846.1 23133.8 0
4 I-guruh Ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar - 2237401.0 20493.2 22237.3 2239145.1 1493186.8 0 0
5 Ish haqi 41 10 000 2237401.0 20493.2 22237.3 2239145.1 1493186.8 0 0
6 Pul shaklidagi ish haqi 41 11 000 2237401.0 20493.2 22237.3 2239145.1 1493186.8 0 0
7 Asosiy ish haqi 41 11 100 2209786.0 20493.2   2189292.8 1451765.6 - -
8 Ijtimoiy ehtiyojlarga ajratmalar/badallar 41 20 000 559328.0 1744.1 31000 588583.9 380421.8 0 0
9 Ijtimoiy ehtiyojlarga haqiqatda qilinadigan ajratmalar/badallar 41 21 000 559328.0 1744.1 31000 588583.9 380421.8 0 0
10 Yagona ijtimoiy to‘lov 41 21 100 559328.0 1744,1 31000 588583.9 380421.8 - -
11 TOVAR VA XIZMATLAR BO‘YICHA XARAJATLAR 42 00 000 98576.0 0 0 98576 59393.1 23133.84717 0
12 Xizmat safarlari xarajatlari 42 10 000 36900.0 0 0 36900 36492 0 0
13 Respublika hududida 42 11 000 36900.0 - - 36900 36492    
14 Kommunal xizmatlari 42 20 000 24000.0 0 0 24000 22701.7 22701.72717 0
15 Elektroenergiya 42 21 000 6900.0 - - 6900 6750 6750 -
16 Tabiiy gaz 42 22 000 15000.0 - - 15000 13860 13860 -
17 Sovuq suv va oqova 42 24 000 900.0 - - 900 899.7 899.704 -
18 Chiqindilarni tozalash, olib chiqib ketish bilan bog‘liq xizmatlar hamda energetik va boshqa resurslar 42 25 000 1200.0 - - 1200 1192 1192.02317 -
19 Moddiy aylanma vositalar zaxiralariga xarajatlar 42 50 000 8093.0 0 0 8093 0 0 0
20 Boshqa moddiy aylanma vositalar 42 52 000 8093.0 0 0 8093 0 0 0
21 Tovar-moddiy zaxiralar 42 52 100 8093.0 0 0 8093 0 0 0
22 Tovar-moddiy zaxiralar (qog‘oz va boshqa matbaa mahsulotlaridan tashqari) 42 52 110 4090.0 - - 4090 - - -
23 Qog‘oz xarid qilish uchun xarajatlar 42 52 120 4003.0 - - 4003 - - -
24 Tovar va xizmatlar sotib olish uchun boshqa xarajatlar 42 90 000 29583.0 0 0 29583 199.4 432.12 0
25 Telefon, telekommunikatsiya va axborot xizmatlari 42 92 000 8983.0 0 0 8983 199.4 432.12 0
26 Telefon, telegraf va pochta xizmatlari 42 92 100 8983.0 - - 8983 199.4 432.12 -
27 Obyektlarni qo‘riqlash xizmatlari 42 93 000 20600.0 - - 20600 - - -
28 IJTIMOIY NAFAQALAR 47 00 000 17253.0 0 0 17253 12844.4 0 0
29 Nafaqalar 47 11 100 27615.0 0 22237.3 49852.3 41421.2 0 0
30 Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi 47 11 120 - - - - 13806.2 - -
31 Homiladorlik va tug‘ish bo‘yicha nafaqa 47 11 150 27615.0   22237.3 49852.3 27615 - -
32 Ish beruvchilarning ijtimoiy nafaqalari 47 30 000 17253.0 0 0 17253 12844.4 0 0
33 Ish beruvchilar tomonidan pul shaklida beriladigan ijtimoiy nafaqalar 47 31 000 17253.0 - - 17253 12844.4 - -