Nizom

Kasb-hunarga o'qitishni tashkil etish vа kasbiy malakani rivojlantirish departamenti

Nizom         Vazifalar