Vazifalar

Kasb-hunarga o'qitishni tashkil etish vа kasbiy malakani rivojlantirish departamenti