Хорижда мехнат фаолиятини амалга оширувчи шахсларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармасининг 2020 йил бюджети ижроси тўғрисида 2021 йил 1 январ ҳолатига ҚАЙТА ҲИСОБОТ

Хорижда мехнат фаолиятини амалга оширувчи шахсларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармасининг 2020 йил бюджети ижроси тўғрисида 2021 йил 1 январ ҳолатига
 ҚАЙТА ҲИСОБОТ
          минг сўмда
КЎРСАТКИЧЛАР Режа Ҳисобот даври учун 
Прогноз Ижро Прогноз Ижро
I. ХИСОБОТ ДАВРИ БОШИГА ҚОЛДИҚ 01.01.2020 х    124 037 932,23   х  124 037 932,23  
  шунингдек:      2 960 744,73      2 960 744,73  
  Депозитдаги қолдиқ     121 077 187,50      121 077 187,50  
II. ЖАМИ ДАРОМАДЛАР   93 300 000,00     49 930 190,99    93 300 000,00     49 930 190,99  
2.1 Хорижга юборувчи ташкилотларнинг захираланаётган маблағлари (50 000 $)   25 000 000,00     6 236 134,50    25 000 000,00      6 236 134,50  
2.2 Жамғарма маблағларининг тижорат банкларига депозитга  жойлаштиришдан олинган фоиз кўринишидаги даромадлар   15 000 000,00     15 726 019,19      15 000 000,00     15 726 019,19  
2.3 Вазирлар Маҳкамасининг 25.03.2019 йилдаги
244-сон Қарорига асосан рухсатнома тасдиқнома бершидан тушадиган маблағларнинг 50 фоизи
 51 800 000,00     25 925 432,02    51 800 000,00      25 925 432,02  
2.4 Тошкент шахар Мажбурий ижро буюроси суд ижро варкасига асосан туширган маблаглари бошқа тушумлар                                  -       747 352,89                                    -         747 352,89  
2.5 Вазирликнинг меҳнат ходимларини ривожлантириш жамғармасидан тушган тушум   1 500 000,00     1 295 252,38      1 500 000,00      1 295 252,38  
III. ЖАМИ ХАРАЖАТЛАР    62 800 000,00     70 685 224,93    62 800 000,00     70 685 224,93  
3.1 "ISHGA MARHAMAT" МЧЖ биносини капитал реконструкция килиш учун    14 500 000,00     13 233 700,50    14 500 000,00    13 233 700,50  
3.2 "ISHGA MARHAMAT" МЧЖ УСТАВ сақлаш харажатлари учун    6 100 000,00      3 602 668,80      6 100 000,00       3 602 668,80  
3.3 Мигрантларни моддий рағбатлантиришга    5 500 000,00       177 285,00     5 500 000,00      177 285,00  
3.4 Мигрантларни олиб келиш харажатлари   21 800 000,00      2 361 397,98     21 800 000,00     2 361 397,98  
3.5 Вафот этган мигрантларни олиб келишга   3 500 000,00      162 540,12      3 500 000,00         162 540,12  
3.6 Жамғармани сақлаб туриш харажатлари    1 500 000,00       1 711 135,98      1 500 000,00      1 711 135,98  
3.7 Хусусий бандлик агентликлари маблағлари МВД тергов хисобракамига утказилган маблаглар      2 991 470,50         2 991 470,50  
3.8 ПФ-5785 бўйича мигрантларни суғрталаш учун субсидия ажратиш   2 400 000,00      300 000,00      2 400 000,00       300 000,00  
3.9 Хусусий бандлик агентликлари лицензияси бекор қилиниб захира маблағлари қайтарилган                                  -        15 353 476,50                                    -         15 353 476,50  
3.10 Вазирликнинг меҳнатни рағбатлантириш жамгармасига депозит фоизларини 50%    7 500 000,00     8 890 447,44      7 500 000,00     8 890 447,44  
3.11  ZIYO FORUM ташкил қилиш учун        2 000 000,00          2 000 000,00  
3.12 Тошкент шахар Мажбурий ижро бюроси Хуман хусусий бандлик агентлигидан жабр курган фуқароларга етказилган зарарни коплаш     19 901 102,10        19 901 102,10  
IV. ХИСОБОТ ОХИРИГА ҚОЛДИҚ    103 282 898,29       103 282 898,29  
  шунингдек:     14 705 710,79       14 705 710,79  
  Депозитдаги қолдиқ      88 577 187,50         88 577 187,50  

 

Давлат мақсадли жамғармасининг пул маблағлари ҳаракати тўғрисида    
2021 йил 1 январ ҳолатига кўра    
МАЪЛУМОТЛАР    
           
Жамғарма номи: Хорижда мехнат фаолиятини амалга оширувчи шахсларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармаси    
Ўлчов бирлиги: минг сўм    
Ш/Ҳ ва Ҳ/Р: Л/С: 302210860262947109950141001    
Л/С: 399910860262947109950141001    
           
Т/р Кўрсаткичлар Сумма    
1. Йил бошига пул маблағларининг қолдиғи  124 037 932,23      
2. Ҳисобот даврида тушган даромадлар (тушумлар) — жами    49 930 190,99      
2.1 шу жумладан, тушумлар турлари бўйича:      
2.2 Республика бюджетидан тушадиган маблағлар      
2.3 Хорижга юборувчи ташкилотларнинг захираланаётган маблағлари  6 236 134,50      
2.4 Жамғарманинг вақтинча бўш маблағларини жойлаштиришдан даромадлар     15 726 019,19      
2.5 Рухсатнома тасдиқнома бершидан тушадиган маблағлар   25 925 432,02      
2.6 Бошқа тушумлар    747 352,89      
2.7 Вазирликнинг меҳнат ходимларини ривожлантириш жамғармасидан тушган тушум    1 295 252,38      
3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари — жами   70 685 224,93      
4. Ҳисобот даврининг охирига пул маблағларининг қолдиғи   103 282 898,29      
           
           

 

Давлат мақсадли жамғармасининг пул маблағлари ҳаракати тўғрисида
2021 йил 1-январь  ҳолатига кўра
МАЪЛУМОТЛАР
             
Харажатлар ёйилмаси
            минг сўм
Т/р Тоифа Модда ва кичик модда Элемент Харажатларнинг номланиши Жами касса харажатлари Жами амалдаги харажатлар
1 0 0 0 Жами       70 685 224,9          64 634 124,8  
I гуруҳ — Иш ҳақи, пенсиялар, нафақалар, стипендиялар, компенсация тўловлари ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам         1 333 719,2            1 394 902,5  
1 41 10 000 Заработная плата            1 332 597,5               1 393 780,8  
2 41 11 000 Заработная плата в денежной форме            1 332 597,5               1 393 780,8  
3 41 11 100 Основная заработная плата            1 332 597,5               1 393 780,8  
4 47 11 100 Пособия                   1 121,7                      1 121,7  
5 47 11 120 Пособия по временной нетрудоспособности                   1 121,7                      1 121,7  
II гуруҳ — Ижтимоий эҳтиёжларга ажратмалар            318 994,4                335 707,7  
6 41 20 000 Взносы / отчисления на социальные нужды               318 994,4                  335 707,7  
7 41 21 000 Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды               318 994,4                  335 707,7  
8 41 21 100 Единый социальный платеж               318 994,4                  335 707,7  
9 41 21 200 Другие взносы/отчисления на социальные нужды                                                                   
III гуруҳ — Капитал қўйилмалар                                                                   
IV гуруҳ — Бошқа харажатлар       69 032 511,3          62 903 514,6  
10 42 00 000 РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ                 54 668,4                    50 326,5  
11 42 10 000 Командировочные расходы                 10 104,8                    10 104,8  
12 42 11 000 В пределах республики                 10 104,8                    10 104,8  
13 42 12 000 Связанные с зарубежными поездками                                                                   
14 42 30 000 Содержание и текущий ремонт                   5 201,7                      5 201,7  
15 42 34 000 Машины, оборудования и техника                   5 201,7                      5 201,7  
16 42 34 100 Транспортные средства                   5 201,7                      5 201,7  
17 42 50 000 Расходы запасов материальных оборотных средств                   9 599,2                      5 912,2  
18 42 52 000 Прочие материальные оборотные средства                   9 599,2                      5 912,2  
19 42 52 100 Товарно-материальных запасов                   3 338,8                      1 782,2  
20 42 52 110 Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)                   3 057,0                      1 754,0  
21 42 52 120 Расходы на приобретение бумаги                      281,8                           28,2  
22 42 52 300 Продуктов питания                      280,4                         280,4  
23 42 52 500 Топливо и ГСМ                   5 980,0                      3 849,6  
24 42 90 000 Другие расходы на приобретение товаров и услуг                 29 762,7                    29 107,8  
25 42 92 000 Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги                 18 802,8                    18 147,9  
26 42 92 100 Телефонные, телеграфные и почтовые услуги                   4 875,0                      4 875,0  
27 42 92 200 Информационные и коммуникационные услуги                 13 927,8                    13 272,9  
28 42 99 000 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг                 10 959,9                    10 959,9  
29 42 99 990 Прочие расходы на приобретение товаров и услуг                 10 959,9                    10 959,9  
30 48 00 000 ДРУГИЕ РАСХОДЫ          68 977 842,9             62 853 188,1  
31 48 20 000 Различные прочие расходы          68 977 842,9             62 853 188,1  
32 48 21 000 Текущие          68 977 842,9             62 853 188,1  
33 48 21 100 Различные прочие расходы          68 977 842,9             62 853 188,1  
34 48 21 140 Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари                        30,0                             8,6  
35 48 21 190 Прочие расходы          68 977 812,9             62 853 179,5  
             
             
             

 

             
Тижорат банкларидаги депозитларга жойлаштирилган жамғарма маблағлари тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
             
            минг сўм
Т/р Шахсий ҳисобварақ рақами Банк номи Депозит валютаси Депозит суммаси (минг сўм) Йиллик фоиз ставкаси, фоизда Депозитни қайтариш муддати
2019 йилда
1 Л/С: 302210860262947109950141001 Алоқабанк бош офиси  сум  12 000 000,00   19%  
2 сум    17 500 000,00   19%  
3 АИКБ "Ипак Йўли" банк М.Улуғбек ф-л сум      2 077 187,50   19%  
4 сум      6 000 000,00   19%  
5 Давр банк сум    10 000 000,00   19%  
6 сум      5 000 000,00   19%  
7 сум    10 000 000,00   19%  
8 Туркистон банк сум    10 000 000,00   19%  
  Жами: х  72 577 187,50   х х
2020 йилда
9 Л/С: 302210860262947109950141001 Халк Банк сум    10 000 000,00   15,1%  
10 Инфин банк сум      6 000 000,00   15,1%  
  Жами: х  16 000 000,00   х х
  Жами: х  88 577 187,50   х х
фикр алмашиш: