Open data in accordance with the legislative acts on the budget

Byudjet to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq ochiq ma’lumotlar

HISOBOT TURI

ЮКЛАБ ОЛИШ

1

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida xizmat avtotransport vositalari to‘g‘risidagi ma’lumotlar

Юклаб олиш

2

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida davlat-xususiy sheriklik asosida xizmat ko‘rsatayotgan yuridik va jismoniy shaxslar to‘g‘risidagi ma’lumotlar

Юклаб олиш

3

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Bandlikka ko‘maklashish Davlat jamg‘armasi tomonidan 2021 yil davomida xarid qilingan mahsulot (tovar, ish xizmat)lar to‘g‘risidagi ma’lumotlar

Юклаб олиш

 

Юклаб олиш

 

Юклаб олиш

3

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Jamoat ishlari jamg‘armasi mablag‘larining hududlar kesimida tushumlar va chiqimlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar

Юклаб олиш

4

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, avtotransport vositalarini saqlash xarajatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar

Юклаб олиш

5

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan amalga oshirilgan xizmat safarlari xarajatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar

Юклаб олиш

6

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi markaziy apparatida 2021 yil 6 oyida byudjetdan tashqari jamg‘armadan ajratilgan
mablag‘larning maqsadli sarflanishi hamda davlat xaridlari to‘g‘risida MA’LUMOT
Юклаб олиш 

7

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi markaziy apparatida 2021 yil 6 oyida byudjetdan ajratilgan mablag‘larning
sarflanishi hamda davlat xaridlari to‘g‘risida MA’LUMOT
Юклаб олиш
8 Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi markaziy apparatida 2021 yil 6 oyida byudjetdan tashqari jamg‘arma hisobidan to‘langan ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar bo‘yicha MA’LUMOT Юклаб олиш
9 O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzurida jamoatchilik kengashi TARKIBI Юклаб олиш
10 Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi mablag‘larining 2020 yilda yig‘ilishi va sarflanishi to‘g‘risida tezkor MA’LUMOT Юклаб олиш
11 O‘zbekiston Respublikasi Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasining daromadlar va xarajatlar ijrosi to‘g‘risida 2021 yil 1 yanvar holatiga TAHLILIY MA’LUMOTI Юклаб олиш
12 O‘zbekiston Respublikasi Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasining byudjeti ijrosi to‘g‘risida 2021 yil «1» aprel holatiga ko‘ra HISOBOT  Юклаб олиш
13 Bandlikka ko‘maklashish Davlat jamg‘armasining smeta bajarilishi 2021 yil 1 yarim yillik Юклаб олиш
14 2020 yil davomida Bandlikka ko‘maklashish Davlat jamg‘armasi tomonidan amalga oshirilgan shartnomalar to‘g‘risida MA’LUMOT Юклаб олиш
15 Bandlikka ko‘maklashish Davlat jamg‘armasining smeta bajarilishi 2020 yil Юклаб олиш
16 Xorijda mehnat faoliyatini amaga oshiruvchi shaxslarni qo‘llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg‘armasi tomonidan 2020 yilda bajarilgan ishlar bo‘yicha MA’LUMOT Юклаб олиш
17 Bandlikka ko‘maklashish Davlat jamg‘armasi 2021 yil smeta jamlanma Юклаб олиш
18 Bandlikka ko‘maklashish Davlat jamg‘armasining 2021 yil xarajatlar smetasining ijrosi to‘g‘risida ma’lumot  Юклаб олиш 
19 Б А Л А Н С форма 1 Юклаб олиш 
20 БММЖ 2-кв факт  Юклаб олиш
21 Р А С Ш И Ф Р О В К А Р А С Х О Д О В
А. К А С С О В Ы Е Р А С Х О Д Ы
Юклаб олиш 
22 О Т Ч Е Т об исполнении сметы расходов Юклаб олиш
23 ОТЧЕТ о движении прочих внебюджетных средств на 01.07.2021 Юклаб олиш
24 ОТЧЕТ о движении денежных средств по Фонду развития бюджетной организации на 01.07.2021 Юклаб олиш
25 СПРАВКА о дебиторской и кредиторской задолженностях
по состоянию на 01.07.2021

Юклаб олиш

Юклаб олиш

26 Vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari va boshqa tashkilotlar bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida HISOBOT Юклаб олиш
27 Davlat jamg'armasi tomonidan 2021 yilning б oyida byudjetdan tashqari jamg'armalardan mablag'lar
sarflanishi, amalga oshirilgan davlat xaridlari to'g'risida ma'lumotlar
Юклаб олиш
28 Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshirilgan shartnomalar ro'yxati Юклаб олиш
29 Отчет об исполнении сметы расходов  Юклаб олиш
30 Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida amalga oshirilgan shartnomalar ro‘yxati Юклаб олиш
31 Avtotransport vositalari hamda boshqa xizmatlar  

Юклаб олиш 

32 Doimiy foydalanish uchun berilgan yer maydonlari mavjud emas  -
33 Boshqa mol-mulklar Davlat xususiy sherikchilik asosida yuridik va jismoniy shaxslarga berilmagan  -
34

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi tomonidan 2021 yil davomida xarid qilingan mahsulot (tavar ish xizmat)lar to'g'risida
MA'LUMOT

01/10/2021 yil holatiga

Юклаб олиш 
35 Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 2021 yil II yillikka mo‘ljallangan ISH REJASI Юклаб олиш


3 чорак 

36 Moliyaviy xarajatlar Юклаб олиш
37 Xizmat safarlari to‘g‘risida Юклаб олиш
38 Davlat maqsadli jamg‘armasi
Bandlikka ko‘maklashish Davlat jamg‘armasi
byudjeti ijrosi to‘g‘risida 2021 yil «01» oktyabr holatiga ko‘ra
HISOBOT
Юклаб олиш
39 Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan
2021-yil 1-iyul holatiga amalga oshiriladigan tadbirlarni moliyalashtirish
holati to‘g‘risida ma’lumot
Юклаб олиш
40

Bandlikka ko‘maklashish Davlat jamg‘armasining 2021 yil xarajatlar smetasining ijrosi to‘g‘risida
M A ’ L U M O T

Юклаб олиш
41 Смета исполнения Юклаб олиш
42 Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi tomonidan 2021 yil davomida xarid qilingan mahsulot (tavar ish xizmat)lar to‘g‘risida
MA’LUMOT (01/10/2021 yil holatiga)
Юклаб олиш
43 Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan
2021-yil 1-oktyabr holatiga amalga oshiriladigan tadbirlarni moliyalashtirish
holati to‘g‘risida ma’lumot
Юклаб олиш
44

Davlat xaridlari to'g'risida

01.11.2021 holatiga ko'ra

Юклаб олиш
45

Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo‘llab-quwatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg‘armasi 01.10.2021 yil holatiga ko'ra hisoboti

Юклаб олиш
46

Vazirlik va idoralar, boshqaruv organlari va boshqa tashkilotlar bo‘yicha tarmoq, shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag‘lari bo‘yicha) to‘g‘risida HISOBOT

Юклаб олиш 
47

Forma-2

Юклаб олиш

48

О Т Ч Е Т
об исполнении сметы расходов
на 01.10.2021

Юклаб олиш

 


(71) 239-41-21

(ichki -276)
------------------------------
B.Axmadaliyev

+998 (71) 2394121, ichki: 283
--------------------------------
A.Toshmatov
+998 (71) 2394121, ichki: 285

T.Malikov 
Telefon: +998 (71) 2394121, ichki: 307

 

 

share: