2021 йилдаги иш кунлари календари

# Ойлар 5 кунлик (40 соатли) иш хафтасида 6 кунлик (40 соатли) иш хафтасида 36 соатли иш хафтасида 5 кунлик иш хафтасидаги иш кунлар сони 6 кунлик иш хафтасидаги иш кунлар сони
1 Январ 160 160 144 20 24
2 Феврал  160 160 144 20 24
3 Март 176 162 144 22 24
4 1-чорак 496 482 432 62 72
5 Aпрел 176 174 156 22 26
6 Май 159 163 148 20 25
7 Июн 176 174 156 22 26
8 2-чорак 511 511 460 64 77
9 1-ярим йиллик 1007 993 892 126 149
10 Июл 167 171 155 21 26
11 Aвгуст  175 173 155 22 26
12 Cентябр 151 147 131 19 22
13 3-чорак 493 491 441 62 74
14 9 ойлик 1500 1484 1333 188 223
15 Октябр 160 165 150 20 25
16 Ноябр 176 174 156 22 26
17 Декабр 174 172 154 22 26
18 4-чорак 510 511 460 64 77
19 2-ярим йиллик 1003 1002 901 126 151
20 йиллик 2010 1995 1793 252 300