Хорижда мехнат фаолиятини амалга оширувчи шахсларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармасининг бюджети ижроси тўғрисида 2021 йил 1 апрел ҳолатига ҲИСОБОТ

Хорижда мехнат фаолиятини амалга оширувчи шахсларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармасининг бюджети ижроси тўғрисида
2021 йил 1 апрел ҳолатига
ҲИСОБОТ
          минг сўмда
КЎРСАТКИЧЛАР Режа Ҳисобот даври учун 
    Прогноз Ижро
I. ХИСОБОТ ДАВРИ БОШИГА ҚОЛДИҚ 01.01.2021 х  103 282 898,3      108 502 080,9  
  шундан депозитдаги қолдиқ     88 577 187,5       103 577 187,5  
II. ЖАМИ ДАРОМАДЛАР      12 122 999,13      12 122 999,1     2 226 237,2      2 226 237,2  
2.1 Хорижга юборувчи ташкилотларнинг захираланаётган маблағлари     3 364 000,0     3 364 000,0     269 700,0      269 700,0  
2.2 Жамғарма маблағларининг тижорат банкларига депозитга  жойлаштиришдан олинган фоиз кўринишидаги даромадлар   3 750 779,2     3 750 779,2    1 368 313,1     1 368 313,1  
2.3 Вазирлар Маҳкамасининг 25.03.2019 йилдаги
244-сон Қарорига асосан рухсатнома тасдиқнома бершидан тушадиган маблағларнинг 50 фоизи
   4 500 000,0     4 500 000,0      500 000,0      500 000,0  
2.4 Тошкент шахар Мажбурий ижро буюроси суд ижро варкасига асосан туширган маблаглари бошқа тушумлар  275 856,0    275 856,0    1 324,0     1 324,0  
2.5 Вазирликнинг меҳнат ходимларини ривожлантириш жамғармасидан тушган тушум  232 363,9    232 363,9    86 900,0    86 900,0  
III. ЖАМИ ХАРАЖАТЛАР   6 001 575,30    6 001 575,30    1 323 996,0      1 323 996,0  
3.1 "ISHGA MARHAMAT" МЧЖ биносини капитал реконструкция килиш учун                          -          
3.2 Мигрантларни моддий рағбатлантиришга   20 970,8    20 970,8    20 970,8    20 970,8  
3.3 Мигрантларни олиб келиш харажатлари   309 976,9    309 976,9    309 976,9     309 976,9  
3.4 Вафот этган мигрантларни олиб келишга   155 387,5    155 387,5    155 387,5    155 387,5  
3.5 Жамғармани сақлаб туриш харажатлари   457 753,3     457 753,3    220 632,2     220 632,2  
3.6 ПФ-5785 бўйича мигрантларни суғрталаш учун субсидия ажратиш   100 000,0     100 000,0      
3.7 Хусусий бандлик агентликлари лицензияси бекор қилиниб захира маблағлари қайтарилган  3 120 832,5    3 120 832,5      
3.8 Вазирликнинг меҳнатни рағбатлантириш жамгармасига депозит фоизларини 50%  1 836 654,3    1 836 654,3    617 028,6    617 028,6  
IV. ХИСОБОТ ОХИРИГА ҚОЛДИҚ    109 404 322,1      109 404 322,1  
  шундан депозитдаги қолдиқ    103 577 187,5       103 577 187,5  

 

Давлат мақсадли жамғармасининг пул маблағлари ҳаракати тўғрисида
2021 йил 1 апрел ҳолатига кўра
МАЪЛУМОТЛАР
       
Жамғарма номи: Хорижда мехнат фаолиятини амалга оширувчи шахсларни қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш жамғармаси
Ўлчов бирлиги: минг сўм
Ш/Ҳ ва Ҳ/Р: Л/С: 302210860262947109950141001
Л/С: 399910860262947109950141001
       
Т/р Кўрсаткичлар Сумма
1. Йил бошига пул маблағларининг қолдиғи                   103 282 898,29  
2. Ҳисобот даврида тушган даромадлар (тушумлар) — жами                     12 122 999,13  
2.1 шу жумладан, тушумлар турлари бўйича:  
2.2 Республика бюджетидан тушадиган маблағлар  
2.3 Хорижга юборувчи ташкилотларнинг захираланаётган маблағлари                         3 364 000,00  
2.4 Жамғарманинг вақтинча бўш маблағларини жойлаштиришдан даромадлар                          3 750 779,23  
2.5 Рухсатнома тасдиқнома бершидан тушадиган маблағлар                         4 500 000,00  
2.6 Бошқа тушумлар                            275 855,96  
2.7 Вазирликнинг меҳнат ходимларини ривожлантириш жамғармасидан тушган тушум                            232 363,93  
3. Ҳисобот даврида амалга оширилган касса харажатлари — жами                       6 001 575,30  
4. Ҳисобот даврининг охирига пул маблағларининг қолдиғи                   109 404 322,11  

 

Давлат мақсадли жамғармасининг пул маблағлари ҳаракати тўғрисида
2021 йил 1 апрель  ҳолатига кўра
МАЪЛУМОТЛАР
             
Харажатлар ёйилмаси
            минг сўм
Т/р Тоифа Модда ва кичик модда Элемент Харажатларнинг номланиши Жами касса харажатлари Жами амалдаги харажатлар
1 0 0 0 Жами         6 001 575,3            2 941 378,7  
I гуруҳ — Иш ҳақи, пенсиялар, нафақалар, стипендиялар, компенсация тўловлари ва кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам            352 732,0                375 476,0  
1 41 10 000 Заработная плата               352 732,0                  375 476,0  
2 41 11 000 Заработная плата в денежной форме               352 732,0                  375 476,0  
3 41 11 100 Основная заработная плата               352 732,0                  375 476,0  
II гуруҳ — Ижтимоий эҳтиёжларга ажратмалар               88 366,1                  93 869,0  
6 41 20 000 Взносы / отчисления на социальные нужды                 88 366,1                    93 869,0  
7 41 21 000 Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды                 88 366,1                    93 869,0  
8 41 21 100 Единый социальный платеж                 88 366,1                    93 869,0  
9 41 21 200 Другие взносы/отчисления на социальные нужды                                                                   
III гуруҳ — Капитал қўйилмалар                                                                   
IV гуруҳ — Бошқа харажатлар            5 560 477,2               2 472 033,7  
10 42 00 000 РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ                   8 633,5                      7 718,4  
11 42 30 000 Содержание и текущий ремонт                                                                   
12 42 34 000 Машины, оборудования и техника                                                                   
13 42 34 100 Транспортные средства                                                                   
14 42 50 000 Расходы запасов материальных оборотных средств                   2 938,5                      2 023,4  
15 42 52 000 Прочие материальные оборотные средства                   2 938,5                      2 023,4  
16 42 52 100 Товарно-материальных запасов                      858,5                         796,0  
17 42 52 110 Товарно-материальных запасов (кроме бумаги)                      295,0                         373,4  
18 42 52 120 Расходы на приобретение бумаги                      563,5                         422,6  
19 42 52 500 Топливо и ГСМ                   2 080,0                      1 227,4  
20 42 90 000 Другие расходы на приобретение товаров и услуг                   5 695,0                      5 695,0  
21 42 92 000 Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги                   5 695,0                      5 695,0  
22 42 92 100 Телефонные, телеграфные и почтовые услуги                   3 900,0                      3 900,0  
23 42 92 200 Информационные и коммуникационные услуги                   1 795,0                      1 795,0  
24 43 00 000 РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ                                                   33 060,1  
25 43 50 000 Приобретение основных средств                                                   33 060,1  
26 43 52 000 Здания                                                   16 307,7  
27 43 52 100 Жилые здания                                                   16 307,7  
28 43 54 000 Машины, оборудования и техника                                                   16 752,4  
29 43 54 100 Транспортные средства                                                     9 490,7  
30 43 54 900 Прочие машины и оборудование                                                     7 261,7  
31 43 54 910 Мебель и офисное оборудование                                                     2 462,2  
32 43 54 920 Компьютерное оборудование, вычислительная, аудио-видео техника, информационная технология и принадлежности                                                      3 834,9  
33 43 54 990 Прочая техника                                                        964,6  
34 48 00 000 ДРУГИЕ РАСХОДЫ            5 551 843,7               2 431 255,2  
35 48 20 000 Различные прочие расходы            5 551 843,7               2 431 255,2  
36 48 21 000 Текущие            5 551 843,7               2 431 255,2  
37 48 21 100 Различные прочие расходы            5 551 843,7               2 431 255,2  
38 48 21 140 Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари                                                        243,9  
39 48 21 190 Прочие расходы            5 551 843,7               5 551 843,7  

 

             
Тижорат банкларидаги депозитларга жойлаштирилган жамғарма маблағлари тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
             
            минг сўм
Т/р Шахсий ҳисобварақ рақами Банк номи Депозит валютаси Депозит суммаси (минг сўм) Йиллик фоиз ставкаси, фоизда Депозитни қайтариш муддати
2019 йилда
1 Л/С: 302210860262947109950141001 Алоқабанк бош офиси  сум  12 000 000,00   19%  
2 сум 17 500 000,00   19%  
3 АИКБ "Ипак Йўли" банк М.Улуғбек ф-л сум  2 077 187,50   19%  
4 сум  6 000 000,00   19%  
5 Давр банк сум  10 000 000,00   19%  
6 сум   5 000 000,00   19%  
7 сум   10 000 000,00   19%  
8 Туркистон банк сум   10 000 000,00   19%  
  Жами: х      72 577 187,50   х х
2020 йилда
9 Л/С: 302210860262947109950141001 Халк Банк сум  10 000 000,00   15,1%  
10 Инфин банк сум  6 000 000,00   15,1%  
  Жами: х    16 000 000,00   х х
2021 йилда
9 Л/С: 302210860262947109950141001 Кишлоккурилиш банк сум  10 000 000,00   17,5%  
10 Агро банк сум  5 000 000,00   19,4%  
  Жами: х   15 000 000,00   х х
  Жами: х   103 577 187,50   х х
фикр алмашиш: