Тиббиёт коллежларини тамомлаган ҳамда вақтинчалик ишсиз бўлган хивалик ёшлар ҳақ тўланадиган жамоат ишлари, хусусан дезинфекциялаш тадбирларига жалб этиляпти