Производственный график нормы рабочего времени на 2021 год

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 декабрдаги ПФ-6122-сонли Фармонига мувофиқ белгиланган қўшимча дам олиш кунлари:

  • барча ходимлар учун: 2- сентябр (пайшанба), 3-сентябрь (жума)
  • 6 кунлик иш билан таъминланган ходимлар учун ташкил этилган иш хафтасида:
  • 2 январь; 20 март; 4 сентябрь ва 22 март(кўчирилган дам олиш куни)
  • Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 декабрдаги ПФ-6122-сонли Фармонига мувофиқ қўчирилган дам олиш кунлари:
  • 27 март (шанба) - 22 март (душанба).