Видеоконференция с участием председателя Сената в Министерстве занятости и трудовых отношений и председателем МОТ