2019-yildagi ish kunlari kalendari

2019-yildagi ish vaqtlari hisob fondi

Mazkur hisobda ish haftasi turidan kelib chiqilgan ish kunlari sanog‘i va 2019 yildagi ish vaqtlari me'yori haqidagi ma'lumotlar mavjud.   

Hujjatni yuklab olish