2021 yildagi ish kunlari kalendari

# Oylar 5 kunlik (40 soatli) ish xaftasida 6 kunlik (40 soatli) ish xaftasida 36 soatli ish xaftasida 5 kunlik ish xaftasidagi ish kunlar soni 6 kunlik ish xaftasidagi ish kunlar soni
1 Yanvar 160 160 144 20 24
2 Fevral  160 160 144 20 24
3 Mart 176 162 144 22 24
4 1-chorak 496 482 432 62 72
5 Aprel 176 174 156 22 26
6 May 159 163 148 20 25
7 Iyun 176 174 156 22 26
8 2-chorak 511 511 460 64 77
9 1-yarim yillik 1007 993 892 126 149
10 Iyul 167 171 155 21 26
11 Avgust  175 173 155 22 26
12 Sentyabr 151 147 131 19 22
13 3-chorak 493 491 441 62 74
14 9 oylik 1500 1484 1333 188 223
15 Oktyabr 160 165 150 20 25
16 Noyabr 176 174 156 22 26
17 Dekabr 174 172 154 22 26
18 4-chorak 510 511 460 64 77
19 2-yarim yillik 1003 1002 901 126 151
20 yillik 2010 1995 1793 252 300