2022-yil 16-iyun holatiga ish beruvchilar va ularda ishlovchi xodimlar ma’lumotlarini Yagona milliy mehnat tizimiga kiritilishi bo‘yicha  

18.06.2022
 2022-yil 16-iyun holatiga ish beruvchilar va ularda ishlovchi xodimlar ma’lumotlarini Yagona milliy mehnat tizimiga kiritilishi bo‘yicha  
M A ’ L U M O T
Hududlar Dasturga kiritilgan yuridik shaxslar
Soni Ularda ishlovchi xodimlar soni Tuzilgan mehnat shartnomalari soni
Jami 625 439 4 938 940 5 308 061
Qoraqalpog‘iston Respublikasi 31 423 260 553 283 917
Andijon viloyati 42 971 382 052 425 930
Buxoro viloyati 40 486 282 944 307 358
Jizzax viloyati 31 523 170 752 189 867
Qashqadaryo viloyati 44 932 334 210 361 273
Navoiy viloyati 28 951 243 927 261 530
Namangan viloyati 36 769 304 103 333 676
Samarqand viloyati 60 618 405 219 445 961
Sirdaryo viloyati 21 137 123 102 131 252
Surxondaryo viloyati 33 282 253 261 272 379
Toshkent viloyati 63 719 503 114 526 597
Farg‘ona viloyati 49 959 472 308 512 183
Xorazm viloyati 31 010 234 300 256 279
Toshkent shahar 108 659 969 095 999 859