Zoxidjon Askarov - "Leningrad viloyati, Vsevolojsk tumani, Yukki qishlog'idagi yangi qurilayotgan klinikada bir yarim mingdan ortiq vatandoshlarimiz vaqtinchalik o'z mehnat faoliyatlarini olib bormoqdalar"

Zoxidjon Askarov - "Leningrad viloyati, Vsevolojsk tumani, Yukki qishlog'idagi yangi qurilayotgan klinikada bir yarim mingdan ortiq vatandoshlarimiz vaqtinchalik o'z mehnat faoliyatlarini olib bormoqdalar"