Zohid Asqarov: - "Yurtdoshlarimizga qulaylik yaratish maqsadida Rossiya federatsiyasining 10ta hududida vakillik instituti joriy qilinmoqda"