Vazirlik xodimi "Taraqqiyot formulasi" ko‘rsatuvida.

Xurshidjon Egamov - "O‘zbekistonning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, Global innovasion indeksdagi qaysi ko‘rsatichlarga e’tibor qaratishimiz birinchi masala"