Vazirlik faoliyati "Zamon" informatsion dasturi talqinida