Sirdaryo viloyati: Vazir boshchiligidagi ishchi guruh faoliyatining samarasi