Nozim Xusanov: fuqarolar va tadbirkorlar uchun 23 xil turdagi xizmatlar bo'lib, ularning 12 tasi elektron shaklda ko'rsatilmoqda