Davlat mehnat inspeksiyasining faoliyatiga oid normativ-huquqiy xujjatlar RO‘YHATI

Davlat mehnat inspeksiyasining faoliyatiga oid normativ-huquqiy xujjatlar

RO‘YHATI

Норматив-ҳуқуқий хужжатларнинг номи

Normativ-huquqiy xujjatlarning nomi

Hujjat raqami

Hujjat raqami

I.

Ўзбекистон Республикаси Қонунлари

O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari

 

 

1

Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида (янги таҳрирда) 22.09.2016 й.

Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida (yangi tahrirda) 22.09.2016 y.

O‘RQ-410-son

https://lex.uz/docs/3031427

2

Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисида 16.04.2009 й.

Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida 16.04.2009 y.

O‘RQ-210-son

https://lex.uz/docs/1471197

3

Меҳнат кодекси 21.12.1995 й.

Mehnat kodeksi 21.12.1995 y.

161-I-son

https://lex.uz/docs/142859

II.

Ўзбекистон Республикаси

Вазирлар Маҳкамаси қарорлари

O‘zbekiston Respublikasi

Vazirlar Mahkamasi qarorlari

 

 

4

Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида 31.12.2018 й.

O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida 31.12.2018 y.

1066-son

https://lex.uz/docs/4143044

5

Меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасидаги хизматлар бозорини янада ривожлантириш тўғрисида 27.04.2016 й.

Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorini yana-da rivojlantirish to‘g‘risida 27.04.2016 y.

246-son

https://lex.uz/docs/3184928

6

Ходимлар меҳнатини муҳофаза қилиш чора-тадбирларини янада такомиллаштириш тўғрисида 15.09.2014 й.  

Xodimlar mehnatini muhofaza qilish chora-tadbirlarini yana-da takomillashtirish to‘g‘risida

15.09.2014 y.  

263-son

https://lex.uz/docs/2463973

7

Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун ташкилотлар фаолиятини тўхтатиб қўйиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида 05.01.2011 й.

Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun tashkilotlar faoliyatini to‘xtatib qo‘yish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida 05.01.2011 y.

1-son

https://lex.uz/docs/1726587

8

Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш тўғрисида 20.07.2010 й.

Mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha normativ-huquqiy bazani yana-da takomillashtirish to‘g‘risida

20.07.2010 y.

153-son

 

https://lex.uz/docs/1656642

9

Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида

24.06.2009 й.

Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida

24.06.2009 y.

177-son

 

https://lex.uz/docs/1493389

10

Корхоналар, ташкилотлар ва муассасаларда меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасини ташкил этиш ва унинг маблағларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида 12.11.2008 й.

Korxonalar, tashkilotlar va muassasalarda mehnatni muhofaza qilish jamg‘armasini tashkil etish va uning mablag‘laridan foydalanish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida 12.11.2008 y.

245-son

 

https://lex.uz/acts/1408228

11

Ходимларга уларнинг меҳнат вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳолда жароҳатланиши, касб касалликларига чалиниши ёки саломатликнинг бошқа хил шикастланиши туфайли етказилган зарарни тўлаш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида 11.02.2005 й.

Xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bog‘liq holda jarohatlanishi, kasb kasalliklariga chalinishi yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni to‘lash qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida 11.02.2005 y.

60-son

 

https://lex.uz/docs/492899

12

Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисаларни ва ходимлар саломатлигининг бошқа хил зарарланишини текшириш ва ҳисобга олиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида 06.06.1997 й.

Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida 06.06.1997 y.

286-son

 

https://lex.uz/docs/545128

13

Имтиёзли шартларда пенсияга чиқиш ҳуқуқини берувчи ишлаб чиқаришлар, муассасалар, ишлар, касблар, лавозимлар ва кўрсаткичларнинг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида 12.05.1994 й.

Imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, ishlar, kasblar, lavozimlar va ko‘rsatkichlarning ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida 12.05.1994 y.

250-son

 

https://lex.uz/acts/832399

III.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан давлат рўйхатидан ўтказилган норматив-ҳуқуқий хужжатлар

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan normativ-huquqiy xujjatlar

 

 

14

Йиллик меҳнат таътили вақтида сақланиб қолинадиган ўртача иш ҳақи миқдорини аниқлаш тартиби тўғрисидаги йўриқнома 17.03.2018 й.

Yillik mehnat taʼtili vaqtida saqlanib qolinadigan o‘rtacha ish haqi miqdorini aniqlash tartibi to‘g‘risidagi yo‘riqnoma 17.03.2018 y

2985-son

 

https://lex.uz/docs/3590278

15

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнатидан фойдаланувчи корхоналар, муассасалар ва ташкилотларда ногиронлиги бўлган шахслар банд бўлган иш ўринларини меҳнат шароитлари ва асбоб-ускуналарнинг жароҳатлаш хавфлилиги юзасидан аттестациядан ўтказиш натижалари бўйича санитария-техник ҳолатни паспортлаштириш тартиби тўғрисидаги низом 16.03.2018 й.

Nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnatidan foydalanuvchi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda nogironligi bo‘lgan shaxslar band bo‘lgan ish o‘rinlarini mehnat sharoitlari va asbob-uskunalarning jarohatlash xavfliligi yuzasidan attestatsiyadan o‘tkazish natijalari bo‘yicha sanitariya-texnik holatni pasportlashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizom 16.03.2018 y.

2983-son

 

https://lex.uz/uz/docs/3589600