Ayollar tadbirkorligi har tomonlama qo’llab- quvvatlanadi